ZWOLENNICY TEORII

Niektórym teoria stadialna wydała się zbyt ambitna; nie ma jednego wzorca rozwoju pasującego do wszystkich społe­czeństw i nie wszystkie społeczeństwa muszą się „unowocześnić”. Inni zwracali uwagę, że prezentowany obraz nowoczesnego społeczeństwa jako zasadniczo de­mokratycznego i wolnego uprawomocnia wątpliwe moralnie starania, by zmieniać natuię społeczeństw tradycyjnych. Nie wszyscy funkcjonaliści przyjęli w całości te­orię stadialną jednak odnajdujemy ją w pracach wielu z nich. Co więcej, wywarła ona znaczący wpływ na politykę oświatową w krajach trzeciego świata.Zwolennicy teorii stadialnej często otwarcie głoszą przewagę społeczeństw no­woczesnych nad tradycyjnymi. Te pierwsze bowiem zaspokajają więcej potrzeb wyższego odsetka ludzi, w czym niemała zasługa obowiązkowego kształcenia. Szkolnictwo zapewnia różnicowanie ról i solidarność wewnętrzną, które w społe­czeństwach tradycyjnych osiąga się na inne sposoby.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!