ZBIOROWOŚĆ KLAS

Lud znowu — to zbiorowość klas pracujących. Zdaje się więc, że po­jęcie narodu jest szerszym, że sprawa narodowa obejmuje jako część sprawę ludową”, pisał w r. 1887 J. Popławski, wówczas jeszcze demokrata. Dalszy rozwój przyniósł ściślejsze sprecyzowanie, a równo­cześnie rozszerzenie pojęcia ludu. „Pojęciem ludu obejmujemy wszystkie warstwy, zarówno miejskie, jak i wiejskie, które zajmują się pracą fizyczną czy umysłową i pracę uważają za jedyny tytuł do za­sług, praw i obowiązków”, głosił program, galicyj­skiego Stronnictwa Ludowego, a po tej linii szli lu­dowcy w sejmie ustawodawczym lat 1919—1922 (jak Juliusz Poniatowski, Irena Kosmowska).Ale obok tego pojawił się problem inny, przed uaktywnieniem politycznym ludu, w okresie trwa­nia silnych pozostałości feudalizmu, mniej widocz­ny: wewnętrzna różnolitość ludu. Spostrzeżono ją przede wszystkim na terenie wsi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!