WYZNACZAJĄC TEORIĘ

Funkcjonaliści wyznający teorię etapowego rozwoju sądzą, że przechodzenie od tradycyjnych do nowoczesnych społeczeństw da się wytłumaczyć za pomocą rozmaitego rodzaju in­tegracji funkcjonalnej – skoordynowanego wywiązywania się instytucji ze swoich tunkcji społecznych. Wilbert Moore tak opisuje jeden z szeroko rozpowszechnio­nych modeli:„Stadium pierwsze to funkcjonalne zintegrowanie charakterystyczne dla względnie statycznego, tiadycyjnego społeczeństwa. Stadium drugie cechuje przejściowy proces przebudowy, zmierzający w kierunku nowoczesności. W stadium trzecim mamy do czynienia z w pełni zintegrowanym funkcjo­nalnie, nowoczesnym społeczeństwem” .Rosnąca popularność funkcjonalizmu zaowocowała istotnymi dyskusjami w obozie funkcjonalistów i na zewnątrz niego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!