WYJŚĆ NAPRZECIW

Kiedy szkoły próbują wyjść naprzeciw niższym klasom społecznym, kończy się to nader często degrengoladą całego programu nauczania i obniżeniem wymagań dla wszystkich uczniów. Zda­niem Banfielda korzystniej byłoby stworzyć młodzieży z klasy robotniczej możli­wości (i zachęcić do skorzystania z nich) wcześniejszego odchodzenia ze szkół i podejmowania pracy w młodszym wieku. Taka polityka, uznawszy, że niewiele można zrobić dla dziecka z niższej klasy społecznej, gwarantowałaby przynajmniej dzieciom z klasy robotniczej natychmiastowe nagrody pieniężne i życie w ładzie charakteryzującym środowiska pracy. A wtedy szkoły publiczne mogłyby powrócić do wysokich standardów nauczania i tym samym dać prawdziwe wykształcenie dzieciom pochodzącym z klasy średniej i wyższej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!