WYJAŚNIENIE ZJAWISKA

To wyjaśnienie zjawiska śródmiejskiej nędzy ma ułatwić nam lepsze jej zrozu­mienie dzięki daleko sięgającej perspektywie. Wynika z niego, że indywidualne awanse społeczne, zwłaszcza w nowo przybyłych grupach, mogą być rzadkością, ale mimo to mamy powody spodziewać się poprawy sytuacji z pokolenia na poko­lenie. Na przykład prawidłowością powinno być, że dzieciom imigrantów powodzi się lepiej niż ich rodzicom. W przypadkach, kiedy jest inaczej, kiedy dzieciom po­wodzi się tak samo lub gorzej niż rodzicom, model przeszkód kulturowych każe przyjrzeć się wewnętrznemu funkcjonowaniu rodziny lub lokalnej kultury i w nich doszukiwać się przyczyn braku postępu. Taki punkt widzenia komplikuje kwestie wynikające z zasady równych szans. Żeby przesądzić, czy zasada ta występuje w danym społeczeństwie, musimy ocenić nie tylko, czy zdolności i motywacja de­cydują o nagrodach, ale także uwzględnić takie czynniki, jak czas przybycia danej grupy do miasta i tempo urbanizacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!