WSZYSTKIE SPOŁECZEŃSTWA

Wszystkie społeczeństwa – dowodzą funkcjonaliści – wymagają od swoich członków wykonywania odmiennych zadań. Dobór, socjalizacja i kształcenie są po­trzebne, aby zagwarantować, że wszystkie prace, także te przykre i znojne, zostaną wykonane. Nawet w społeczeństwach prymitywnych występuje zróżnicowanie ról: jedni polują, inni trudnią się zbieractwem, jeszcze inni przygotowują pożywienie. Zróżnicowanie to nie jest jednak znaczne, a to, co wnosi we wspólne dobro jeden członek społeczeństwa, dostrzega niejednokrotnie cała reszta. Ponieważ wkład lu­dzi wykonujących rozmaite role jest widoczny i wszyscy uczestniczą w zbiorowych rytuałach, grupa wykształca wspólny system wartości i wspólną orientację poznaw­czą w ten sposób utrzymując poczucie grupowej solidarności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!