WŚRÓD FUNKCJONALISTÓW

Wśród funkcjonalistów często spotyka się pogląd, że szkoły stanowią główny instrument przeprowadzania człowieka od życia w rodzinie do dorosłego życia w nowoczesnym, zurbanizowanym, przemysłowym społeczeństwie. Jednego z naj­bardziej zwięzłych opisów funkcjonalnego poglądu na szkołę dostarcza Robert Dre- eben w O tym, czego uczymy się w szkoleDreeben wywodzi, że uczniowie uczą się postępować w zgodzie z normami właściwymi gospodarczemu i politycznemu ży­ciu nowoczesnych społeczeństw. Normy to tyle co standardy, jakim podporządko­wujemy nasze zachowanie w określonych sytuacjach. Tego rodzaju wykształcenie dzieci nabywają nie tylko bezpośrednio, ucząc się zwyczajnych szkolnych przedmiotów, ale i pośrednio, kiedy wdrażają się do postępowania w zgodzie z organizacyjnymi wzorcami, stanowiącymi zasadniczą część życia w szkole.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!