WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWA

Współczesne społeczeństwa zachęcają rodziców do pracy poza domem, zatem i o tej funkcji powiedzieć można, że służy społecznemu przystosowaniu. W tym przy­padku nie da się wyraźnie odróżnić funkcji, posługując się mertonowskimi kategoria­mi, od motywu.Odróżnienie funkcji od motywu nie jest więc tak oczywiste, jak chciałby Mer­ton, ale istotną dla niego kwestiąjest, czy funkcja musi być świadomie rozpoznawa­na przez tych, którzy ją wykonują lub z niej korzystają: a więc czy mamy do czynie­nia z funkcją Jawną”, czy „ukrytą”. Merton zmierza do obiektywnego zrozumienia fenomenu społeczeństwa, niezależnego od subiektywnej oceny uczestników spo­łecznych procesów.Funkcja jawna to taka, którą członkowie społecznego systemu zamierzają wykonywać lub którą dostrzegają. Funkcja ukryta służy adaptacyjnym potrzebom społeczeństwa, ale jego członkowie ani jej nie planowali, ani nie są świadomi jej istnienia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!