WIELU REFORMATORÓW

Szkolnictwo zatem miałoby skłonić każdego ucznia do podporządkowania się ideałowi społeczeństwa pluralistycznego. Różniono się co do podejścia do asymilacji, ale zgadzano się, że względy polityczne i gospodarcze wymagają nowych jej form.Wielu reformatorów oświaty oczekiwało od szkół pomocy w asymilowaniu się nowych grup do istniejącej kultury i kształtowaniu podzielanej przez wszystkich lo­jalności wobec zasad demokracji. Pedagodzy, politycy, zwykli ludzie wciąż nie mo­gą dojść do porozumienia, jak osiągnąć ten cel. Niektórzy sądzą, że szkoły powinny prowadzić otwartą wojnę z doktrynami politycznymi, które wydają się wrogie war­tościom kojarzonym z amerykańską demokracją. Niektóre rządy stanowe doprowa­dziły do uchwalenia prawa zobowiązującego szkoły do prowadzenia kursów na temat „zło komunizmu”. Inni chcieliby, żeby szkoła, jej struktura i programy odzwierciedlały zasady podejmowania decyzji charakterystyczne – ich zdaniem – dla demokracji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!