WIARA W NORMY

Dreeben jako funkcjonalista wierzy, że owe cztery normy niezależności, doko­nań, uniwersalności i szczególności są dokładnie tymi, których potrzebujemy, by funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie jako pracownicy i jako obywatele. Ucząc się akceptować te normy przekazywane dzięki uczestnictwu w życiu szkol­nym, uczeń rozwija w sobie „psychiczne warunki umożliwiające udział w zinstytu­cjonalizowanych formach życia społecznego, zajmowanie tam społecznych pozy­cji, radzenie sobie z wymaganiami tych pozycji i wykorzystywanie sposobności, jakie stwarzają”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!