WAŻNIEJSZY CZYNNIK

Ważniejszy byłby zatem czynnik motywa­cyjny, lepiej bowiem od ilorazu inteligencji wyjaśnia on zróżnicowanie osiągnięć i nagród. Czynniki motywacyjne wydają się ściśle powiązane ze środowiskiem ro­dzinnym i kulturą. Według Edwarda Banfielda, jednego z najbardziej zagorzałych rzeczników modelu przeszkód kulturowych, motywacja najwięcej waży na osiągnięciach, ale wysoki i niski poziom motywacji najlepiej rozumieć w kategoriach osobniczej zdol­ności do pojęciowego ujmowania czasu i przestrzeni, widzenia siebie w odległej przyszłości i na szerokim tle oraz wykorzystywania posiadanych środków zgodnie z zamierzeniami. Zdolności te rozmaicie nasilone tworzą kompozycję – zbiór defi­nicyjnych cech czegoś, co Banfield nazywa „kulturą klasową”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!