WAŻNA RÓŻNICA

Jest wszelako jedna ważna różnica między przykładem z kupowaniem chleba i poglądem funkcjonalistów na wyjaśnienie. Nasza (działają­cego podmiotu) chęć kupienia chleba była czynnikiem pośredniczącym między czynnością wejścia do sklepu a jej skutkiem. W przykładzie ze szkołą nie ma takie­go podmiotu. Innymi słowy, funkcjonaliści przypisują znikomą rolę indywidual­nym chęciom. Tam, gdzie mamy do czynienia z ludzkimi chęciami, wyjaśnienia, w których skutek jest elementem przyczyny, nie stanowią wyraźnego problemu Kłopot z funkcjonalistycznymi wyjaśnieniami polega na tym (tak przynajmniej widzi to Giddens), że minimalizują one znaczenie chęci pojedynczych ludzi. Kiedy więc funkcjonaliści starają się zrozumieć jakąś instytucję i w tym celu badają, jaki jest jej wkład w przetrwanie i adaptację społeczeństwa, to poszukują wyjaśnienia, którego skutki są częścią przyczyny. Jednak to wyjaśnienie nie wymaga, żeby istniał ktoś – człowiek albo grupa – kto pragnął owych skutków.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!