WALKA NARODU

Walka narodu o własne państwo zrodziła kult pań­stwa. Kult państwa przybrał skrajną formę w usu­nięciu na plan drugi pojęcia i roli narodu. Doktryna odrzucająca nacjonalizm, a równocześne szukająca w solidaryzmie społecznym wyjścia z konfliktów klasowych, demokratyczna i liberalna w odrzucaniu nacjonalizmu, hamująca nieunikniony proces prze­kształceń klasowych w haśle solidaryzmu, nieodłącz­nym od historycznego pojęcia narodu, szukać mu­siała swego legitymizmu ponad narodem, nie poza narodem, w ujmowaniu funkcji państwa jako kształ­tującej naród — w przeciwieństwie do ujęć widzą-, cych czynnik kształtujący w narodzie, w walce spo­łecznej o przekształcenie narodu. W tym była ana­chronicznie konserwatywna, a równocześnie o ileż bardziej humanistyczna niż endecki nacjonalizm.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!