W ZASADNICZYCH RAMACH

Drugą pozbawił wtrętów metafizycznych, opierając ustrój polityczny na wyłącznie laickich pojęciach, odrzu­cając mit o wyższości państwa nad jednostką, czy­niąc je narzędziem dla doczesnych celów jednostek, a nie ponadindywidualnym rzeczywistym bytem.’ Powiązał z tym twierdzenie, że dopiero gdy tak się rewolucyjnie przekształcił ustrój społeczno-gospo­darczy, a dla ustroju politycznego przyjmie jako wspólną wszystkim czysto laicką formułę, wyzyski­wani będą się mogli „ukonstytuować jako naród”, w tych słowach postawił w nowy sposób, w no­wym świetle, problem narodu. W tych zasadniczych ramach, czyli w ramach akceptacji przez wszystkich nielicznych, ogólnych, podstawowych zasad, widział możność realizacji takiej samej wolności dla każdej jednostki w skład narodu wchodzącej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!