W ZAMIARZE REFORMY

Z punktu widzenia teorii konfliktowej sytuacja rysuje się zupełnie inaczej. Na skutki podniesienia wymagań można by patrzeć tak: podwyższone wymagania sprzy- jająabsolwentom dobrych szkół średnich. Ponieważ najlepsze licea obsługująbogate społeczności, dzieci z zamożnych rodzin mają oczywistą przewagę. Gdyby nawet uczniowie z takich rodzin trafili do gorszych szkół lub w ręce kiepskich nauczycieli, lodziców stać na korepetycje. Rodzice ubożsi nie zdołaliby opłacić korepetycji, ich dzieci więc są niemal całkowicie zależne od tego, co daje szkoła. Jak widać, podnie­sienie wymagań egzaminacyjnych to dodatkowa bariera na drodze już upośledzonej grupy. Podczas gdy w zamiarze reforma miała po prostu sprowadzać się do podniesie­nia wymagań i poprawić pozycję wydziału oraz jego absolwentów wobec konkuren­tów, to jej skutkiem według teorii konfliktowej jest zmniejszenie szans nieuprzywile- jowanej młodzieży i zwiększenie szans młodzieży uprzywilejowanej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!