W RÓŻNYCH EPOKACH

Odpowiedzi na pytanie, jak w różnych epokach dziejów, w różnych kierunkach politycznych usiło­wano w Polsce określać, co to jest naród i co to jest państwo, szukałem przede wszystkim u tych, którzy w tych różnych epokach żyli, w źródłach. Wylicza­nie ich powiększyłoby znacznie objętość nie wydaje się konieczne: w tekście podano, czyje zdania są cytowane. Inaczej z długiem, jaki każdy piszący zaciąga wobec poprzedników, literatury na­ukowej przedmiotu. Dług wdzięczności istnieje za­równo wobec tych, na których wynikach badań pi­szący się opiera przyjmując je, jak i wobec tych, którym się przeciwstawia; wszak to oni inaczej pro­blem rozwiązując zaostrzyli krytycyzm, nie do mnie należy ocena, czy i o ile słuszny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!