W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ

W przypadku niektórych działań liczba kategorii usprawiedliwiających szczegól­ność może być pokaźna. Dla nauczycieli klas początkowych może być to wiek, zdolności, dojrzałość, sytuacja rodzinna ucznia. Dla nauczyciela klasy maturalnej w grę wchodzić może jedynie opanowanie przedmiotu. Te cztery normy mogą być, albo i nie, nauczane w rodzinie, podobnie jak w szkole. Nauka w rodzinie przebiega jednak inaczej. Szkoła, odmiennie od rodzi­ny – zauważa Dreeben – stawia ucznia wobec grupy rówieśniczej, na tle której oce­niane są jego postępy. W szkole dzieci grupuje się według wieku: jest to widome kryterium dla porównywania własnej niezależności i dokonań. Porównywanie z in­nymi jest także podstawą przyswojenia sobie norm uniwersalności i szczególności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!