W PÓŹNIEJSZYCH LATACH

Dwanaście lat później już spo­strzegano co innego. W r. 1878 ukazał się Bolesława Limanowskiego Socjalizm jako konieczny objaw dziejowego rozwoju z twierdzeniem, że siłą napędo­wą przyszłego powstania będzie nie chłopstwo, lecz proletariat, klasa patriotyczna, a społecznie najbar­dziej upośledzona, najmniej wolna. U początków polskich ruchów proletariackich i polskiej myśli so­cjalistycznej stało w ten sposób połączone z sobą twierdzenie, iż proletariat jest kierowniczą siłą na­rodu, i twierdzenie, że jest właśnie wskutek tego kierowniczą siłą walki o niepodległość. Późniejszy rozwój tej myśli miał przynieść próby rozdziału tych dwóch twierdzeń, akcentu u jednych przede wszystkim na klasowej, a w konsekwencji między­narodowej funkcji proletariatu, u innych na funkcji proletariatu jako siły kierowniczej narodu, a w kon­sekwencji jego narodowej, a nie międzynarodowej roli.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!