W ODPOWIEDZI NA ZARZUTY

W r. 1882 w odpowiedzi na zarzuty Dragomanowa pisał Limanowski: „Przypuszczając nawet, że Ukra­ińców, Białorusinów i Litwinów nie uważam za sa­modzielne narody, ale tylko za części polskiego […], to i w takim razie musiałbym im przyznać zupełny samorząd, który by zapewnił dla nich możność roz­woju w obranym przez siebie kierunku.” A w r. 1919 w programowej niejako pracy Rozwój polskiej my­śli socjalistycznej cytował jako aktualny w odrodzo­nym państwie program roku 1863: „Zapewnienie po­bratymczym ludom Litwy i Rusi, złączonym z Pol­ską, najrozleglejszego rozwoju narodowości i języka; uznanie Litwy i Rusi za części zupełnie równo z Ko­roną i wespół z nią jedną państwową całość Polski stanowiące.” Prawe skrzydło polskiego ruchu socja­listycznego było w swym programie federacyjnym kontynuatorem myśli Wielkiej Emigracji, w konse­kwencji wysuwającym na plan pierwszy państwo- wo-historyczne pojęcie narodu, w obrębie tak rozu­mianego narodu widzące równe sobie i samorządne narodowości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!