W KILKA LAT PÓŹNIEJ

W kilka lat później znalazł on jaskrawy wyraz w stosunku do powsze­chności praw wyborczych jako narzędzia mogącego oddać kierownictwo w ręce większości, a więc ludu. „Świadomie lub nieświadomie ci panowie okłamują społeczeństwo, że prawo bezpośredniego, powszech­nego głosowania przyniesie krajowi uczciwe, demo­kratyczne rządy. Nieprawda, demokratyczne rządy wcale nie polegają na tym, ażeby tłum wyborców nieświadomy potrzeb publicznych, zarzucał czapka­mi ludzi myślących i rozumiejących sprawę”, pisał Dmowski w r. 1903, dając wyraz pogardzie dla „tłumu i elitarnym koncepcjom nacjonalizmu.Burżuazyjny elitaryzm nie może jednak oprzeć swych antydemokratycznych poglądów na tradycji jak antydemokratyczny konserwatyzm. Tradycja to stanowe, zawodowe zróżnicowanie społeczeństwa, hierarchia oparta na „historycznej roli” grup spo- łecznych w nim istniejących. Burżuazja nie jest warstwą społeczną, która by mogła się powoływać na historyczną tradycję, wszak dochodzi do władzy i rośnie w siły wbrew tradycji i obalając tradycję.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!