W KATEGORIACH FUNKCJI

Jak w kategoriach funkcji służących przeżyciu można zrozumieć organizmy bio- ogiczne, tak w kategoriach funkcji służących przetrwaniu społeczeństwa można zro­zumieć społeczne wzory postępowania i społeczne instytucje. Ponieważ różne sąśro- dowiska i każde stawia odmienne wymagania, te same potrzeby mogą być różnie realizowane. Ale adekwatne zrozumienie instytucji społecznej lub wzorca społeczne­go zachowania musi opierać się na zidentyfikowaniu potrzeby, której realizacji służą, i sposobu, w jaki to robią. Funkcjonalistów interesuje więc, w jakiej mierze instytucja lub społeczna praktyka służy przystosowaniu się całego systemu społecznego.Popatrzmy na dobór, kształcenie i opłacanie w naszym społeczeństwie lekarzy, a z drugiej strony nauczycieli. Z funkcjonalistycznego punktu widzenia potrzebni są jedni i drudzy, ale jak wytłumaczyć różnice w dochodach, pozycji i prestiżu?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!