UTRUDNIENIA INTELEKTUALNE

Modelowi argumentów historycznych stawia się dwojakiego rodzaju zarzuty. Pierwszy, że negatywny wpływ dyskryminacji historycznej na postępy szkolne jest względnie mały. Ważniejsze są zdolności, z jakimi człowiek przychodzi na świat. Programy wyrównawcze nie wypełnią luki w poziomie inteligencji, ponieważ jest ona efektem zadatków wrodzonych. Programy wyrównawcze mogą jedynie wpły­nąć na czynniki środowiskowe. Ten argument dotyczy przeszkód intelektualnych. Każe uznać testy inteligencji za trafną w zasadzie miarę inteligencji wrodzonej. Z badań tymi testami czerpie się dowody na to, że statystycznie różne grupy są przez naturę różnie wyposażone w zdolności intelektualne, co w przypadku nie­których grup ogranicza możliwości skorzystania z programów podnoszenia inteli­gencji ogólnej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!