UTRUDNIENIA HISTORYCZNE

Innymi słowy, przygotowano dla nich programy przedszkolne wspierające gotowość szkol­ną. Projekt Upward Bound przeznaczony był dla uczniów szkół średnich z takich samych rodzin. Miał on usunąć braki w osiągnięciach dydaktycznych i tym samym lepiej przygotować do rywalizacji o miejsca na wyższych uczelniach. Były też pro­jekty w rodzaju Educational Oportunities Program (Program Szans Oświatowych) dla szkolnictwa wyższego, który przewidywał bardziej elastyczne kryteria przy przyjmowaniu na uczelnie młodzieży z grup zbyt nisko reprezentowanych wśród studentów. W niektórych przypadkach opracowywano specjalne programy naucza­nia przygotowujące do nauki typowych przedmiotów uniwersyteckich, by podnieść szanse tej grupy młodzieży w konkurencji z resztą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!