UNIWERSALNOŚĆ

Normy te pojawiają się w szkole pod różnymi postaciami. Kiedy na przykład dziecko żąda od nauczycielki, aby usprawiedliwiła opóźnienie w wykonaniu pracy domowej, spotyka się z odpowiedzią: „jeżeli zrobię wyjątek dla ciebie, to będę musiała zrobić go dla każdego”; w ten sposób wyrażona została nor­ma uniwersalności. A gdy nauczyciel informuje klasę, że „Janek gra w szkolnej re­prezentacji koszykówki i dzisiaj wieczorem rozgrywa mecz, dlatego zwalniam go z pracy domowej”, przywołuje normę szczególności.Uniwersalność, jak chce Dreeben, odnosi się do ujednoliconego traktowania jednostki jako należącej do jednej lub kilku kategorii, na przykład członka drużyny, pacjenta szkolnej dentystki, maturzysty. W uczeniu się tej normy ważne jest to, że postępując zgodnie z nią, dziecko w pewnych okolicznościach pragnie, by trakto­wano je nie jako jednostkę, ale jako członka grupy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!