TEZA O RÓŻNORODNOŚCI

Teza o różnorodności składników rasowych naro­du, o różnej ich wartości dla narodu w różnych okresach jego dziejów służy do uzasadnienia poglą­du antyegalitarnego, antyliberalnego, iż tylko część narodu jest rzeczywiście „narodowa” i że tylko ta część powinna decydować o losach narodu. Antyega- litaryzm ten w odróżnieniu od antyegalitaryzmu konserwatywnego nie jest postulatem uprzywilejo­wania pewnych grup społecznych. Anty egalitaryzm w odróżnieniu od ideologii socjalistycznej nie jest poglądem, iż pewna klasa społeczna, a więc grupa, a nie jednostki o pewnych cechach, ma na danym etapie dziejowym funkcję przekształcenia całego społeczeństwa w społeczeństwo jednolite klasowo i egalitarne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!