TAKIE ROZUMIENIE

Takie rozumowanie prowadzi Giddensa do stwierdzenia, że funkcjonaliści, aby wyjaśnić instytucje lub proces społeczny, muszą chęci jednostki zastąpić jakimś sy­stemem. A jest to błąd, bo „Systemy społeczne, inaczej niż organizmy, nie mają po­trzeby przeżycia ani nie są zainteresowane przetrwaniem; pojęcie »potrzeby« jest używane mylnie, jeśli nie przyjmiemy, że z założenia system potrzebuje czyjejś chęci [to jest potrzeby działającego podmiotu]”. Giddens nie przeczy, że pewne jednostki i grupy zainteresowane są przetrwaniem określonych instytucji lub danej praktyki społecznej. Po prostu odrzuca myśl, że to system sam przez się mógłby chcieć tego. Systemy to nie ludzie, nie mają przeto w niczym interesu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!