SZKOLNICTWO Z PERSPEKTYWY FUNKCJONALIZMU

Funkcjonalizm to ogólny teoretyczny pogląd na to, jak rozpatiywać zdarzenia i instytucje społeczne. Ta orientacja teoretyczna szczególne uznanie zyskała w an­tropologu (badaniu kultur) i socjologii (badaniu społeczeństwa). Jej korzenie sięga­ją jednak biologu. Funkcjonaliści zwracają uwagę, że rozmaite układy i systemy w organizmach żywych spełniają rozmaite funkcje życiowe. Na przykład u ssaków zo ądek, jelito cienkie i inne organy trawią pożywienie, podczas gdy serce pompuje ew, przenosząc w ten sposób tlen z płuc do wszystkich części ciała. Inne organy usuwają resztki z organizmu, a jeszcze inne służą reprodukcji. U innych gatunków, na przykład u ryb, występują organy zbudowane zupełnie inaczej, ale wykonujące te same funkcje. Przenosząc ten punkt widzenia ze sfery biologicznej na społeczną runkcjonalisci dowodzą, że aby zrozumieć dane społeczne zachowania lub instytu­cje, musimy rozważyć, w jaki sposób służą one przetrwaniu systemu społecznego jako całości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!