ŚWIADOMOŚĆ KLASOWA

Marksizm zakłada, że klasa może istnieć na dwa różne sposoby: obiektywnie [klasa w sobie] i subiektywnie [klasa dla siebie]. Obiektywnie za klasę, klasę pracu­jącą, można uważać wszystkich tych ludzi, którzy, aby zaspokoić codzienne potrze­by, muszą sprzedawać swoją pracę, i w rękach których jako właścicieli nie znajduje się żaden znaczący ułamek środków produkcji. Ponieważ klasę definiuje się wy­łącznie przez stosunek jej członków do środków produkcji, składać się ona może z najprzeróżniejszych ludzi. Na przykład do klasy pracującej należą ludzie różnych ras, narodowości i wyznania. Z powodu tych różnic wszakże mogą nie postrzegać jako wspólnego interesu swojej klasy. W takim przypadku mówi się, że choć obiek­tywnie klasa istnieje, to brakuje jej świadomości, że jest klasą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!