SPOSÓB MYŚLENIA

Nasz przykład pokazał, że pewne dokona­nia i wartości charakterystyczne dla prestiżowych uczelni i bogatych szkół stają się normą powszechnie obowiązującą. Kto jej nie potrafi sprostać, nie ma dostępu do zawodu nauczycielskiego. Utrzymuje więc ona z dala od niego inne grupy i gwa­rantuje zamożnym najlepsze stanowiska. Najbardziej wyrazistą krytykę funkcjona­lizmu znajdujemy w wersji teorii konfliktowej znanej jako marksizm. Żeby pojąć marksizm, trzeba koniecznie uchwycić podstawową koncepcję związku między sposobem myślenia i sposobem życia. Sposób, w jaki ludzie my­ślą, postrzegają, odczuwają, czyli ich „świadomość”, jest powiązany z dominują­cym w społeczeństwie, w którym żyją, typem produkcji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!