SPÓR DWÓCH SKRZYDEŁ

Spór dwóch skrzydeł polskiego ruchu socjalisty­cznego nie był tylko sporem o taktykę: wiązania z sobą rewolucji społecznej i odzyskania niepodle­głości jako ten sam etap walki rewolucyjnej w PPS, rozrywania chwilowego związku tych zagadnień związku z tym wysuwania na plan pierwszy nie wspólności ruchu polskiego proletariatu wszystkich trzech zaborów, lecz wspólności ruchu proletariatu wszystkich narodów w każdym państwie zabor­czym —- w SDKPiL. W istocie był to spór o pojęcie narodu. W PPS tkwiło, odziedziczone po doktrynach demokratycznych Wielkiej Emigracji, państwowo- -historyczne pojęcie narodu, podobnie jak w tych doktrynach tym różne od takiego konserwatywnego pojęcia, że lud, potem proletariat, a nie „warstwy historyczne”, wysuwano na plan pierwszy; nieraz w ludzie ukraińskim czy białoruskim widziano ję­zykowo odrębne, narodowo takie same jak różne plemiona ludu polskiego części polskiego narodu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!