SILNIEJSZY ELEMENT

Już wówczas Dmowski obawiał się ich asymilacji, uważając ich za element silniejszy od polskiego. „Żydzi mają — pisał wtedy — zbyt wy­raźną, zbyt skrystalizowaną przez dziesiątki wieków życia cywilizowanego indywidualność, aby się dali w większej liczbie przyswoić narodowi tak młode­mu jak nasz, formującemu dopiero swój charakter narodowy, i raczej oni byliby zdolni naszą większość duchowo, a w części i fizycznie zasymilować” — już tu tkwiły zalążki antysemickiego rasizmu. Później, zwłaszcza po r. 1919, dołączyła się do tego obsesja wrogości Żydów wobec narodu polskiego. Dmowski identyfikował tak stosunek do narodu polskiego i do nacjonalizmu własnego stronnictwa, „nie zmieniał przekonań, lecz zmieniał funkcje, które stale miały jeden cel: walka z żywiołami narodowymi”, pisał o      Stanisławie Mendelsohnie i to określenie stosował do wszystkich, także zasymilowanych Żydów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!