ŚCISŁE ZNACZENIE

Ale znaczenia bardziej ścisłe, pojęcia bardziej precyzyjne, kryjące się pod tymi słowami, były w znacznym stopniu klasowo zróżnicowane. Zróżnicowanie tych znaczeń, jeśli idzie o zróżnicowanie na najwyższym stopniu u spe- cjalistów-fachowców, postępuje, powstają różne „ję­zyki” różnych nauk. Rozwój nauki różnicuje je na „najwyższym”, najbardziej precyzyjnym poziomie pojęć, ale to różnicowanie nie ma charakteru klaso­wego czy warstwowego, jest „wewnątrzwarstwo- wym zróżnicowaniem wśród „specjalistów” na naj­wyższym poziomie. Równocześnie zaś coraz wyższy poziom ogólnego wykształcenia coraz szerszych mas upowszechnia, czyni ponadklasowym rozumienie „ogólne , niespecjalistyczne zjawisk, pojęć, dawniej tym masom obcych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!