ROLA SZKOŁY W MODERNIZACJI

Rola szkoły w modernizacji jest ściśle powiązana z kulturową oraz z polityczną funkcją szkolnictwa. Nawiązuje do rozwoju biurokratycznych, zindywidualizowa­nych form życia społecznego, w którym procesy produkcji, a do pewnego stopnia także konsumpcji są świadomie usprawniane, żeby mogły sprostać kryterium wy­dajności. Kiedy uczeni lub reformatorzy posługują się dziś terminem modernizacja, mają na myśli proces, w trakcie którego przedprzemysłowe społeczeństwo rozwija swoje rolnictwo, przemysł i techniką podobnie, jak działo się w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych przed rewolucją przemysłową i po niej. Teoretycy modernizacji uważają że wzrost ekonomiczny — tak rolniczy, jak przemysłowy — zależy od rozwoju gospodarki rynkowej z pewnym dodatkiem centralnego plano­wania, wprowadzenia merytokratycznego systemu nagradzania (opartego na zasłu­gach) oraz rozwoju państwowego systemu urzędniczego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!