RODZAJ SANKCJI

Tego rodzaju sankcje przygotowują ucznia do dorosłego życia i do podjęcia pracy zawodowej wymagającej indywidual­nej odpowiedzialności. Przyswojenie tej normy wdraża dzieci do ponoszenia osobi­stej odpowiedzialności za to, co i jak robią. Przyswajanie normy dokonań polega na uczeniu się, że człowieka oceniają za to, czego dokonał, a nie na przykład za włożo­ny trud albo dobre zamiary. Jednocześnie uczniowie uczą się oceniać swoje dokona­nia w porównaniu z dokonaniami innych. Muszą więc nauczyć się, jak radzić sobie z niepowodzeniami i przyznawać innym większe od swoich umiejętności w okre­ślonych dziedzinach.Normy uniwersalności i szczególności dotyczą traktowania człowieka na pod­stawie ujednoliconych kryteriów porównawczych. Na przykład dla pewnych celów wszyscy uczniowie klas pierwszych (wyjątkowość) porównują się między sobą (grupa uniwersalna).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!