REZULTAT WOLI

Irracjonalizm instynktów został połączony z wolun­taryzmem przekształceń. Jedno i drugie zostało uję­te nie jako rezultat aktywnej i świadomej woli jednostki, lecz jako posłuszeństwo zbiorowej woli narodu.Przejście od irracjonalnego i od w’oli jednostek niezależnego do świadomego i przez świadomych kierowanego, czyli przejście od pojęcia narodu, któ­re tylko mogło, ale nie musiało być antydemokra­tyczne, ć:o otwarcie antydemokratycznego dało okre­ślenie „nacjonalizmu ’. „Oddzielając od pojęcia na­cjonalizmu te pierwiastki, które w obozach nacjo­nalistycznych różnych krajów stanowią domieszkę nieistotną […], trzeba określić nacjonalizm jako kierunek wyrażający dążenie do obrony i wzmoc­nienia podstaw narodowego bytu oraz do rozwoju potęgi i wpływu narodu na zewnątrz, kierunek oparty na świadomości celów i interesów na­rodu pisał Dmowski w r. 1917.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!