REZULTAT STANOWISKA

Rezultatem tego stanowiska jest poparcie dla idei samorządu uczniowskiego oraz zwiększanie udziału uczniów w przygotowywaniu indywidual­nych planów nauki. Mimo tych wszystkich różnic panuje przekonanie – tak w świe- cie pedagogicznym, jak poza nim – że szkoły mają do odegrania ważną rolę w poli­tycznej socjalizacji młodego pokolenia. Socjalizacja polityczna jest szczególnie istotna w systemach oświatowych du­żych społeczeństw przemysłowych, w których proces podejmowania decyzji poli­tycznych opiera się w znacznej mierze na informacjach niedostępnych publicznie. Kiedy na przykład rząd decyduje się podnieść podatki, przystąpić do wojny, zmie­nić system szkolny, musi uzyskać ogólne przyzwolenie obywateli. Po pierwsze, muszą oni uznać, że rząd działa jako reprezentant ludności, po drugie – w dobrej wierze.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!