REFORMA OŚWIATOWA

Funkcjonalizm to nie tylko teoria naukowa przydatna do zrozumienia roli od­grywanej w społeczeństwie przez szkołę i inne instytucje. Służy także jako teore­tyczny przewodnik ludziom zainteresowanym reformowaniem i doskonaleniem no­woczesnego społeczeństwa. Innymi słowy, funkcjonalizm dostarcza zarówno naukowych podstaw, jak i uzasadnienia oraz kryteriów oceny rozmaitych dwudzie­stowiecznych reform oświatowych. To całkiem zrozumiałe, że reformatorzy oświa­ty sięgają do funkcjonalizmu. Kiedy bowiem przyjmie się, że nowoczesne szkolnic­two ma służyć zaspokajaniu potrzeb współczesnego społeczeństwa, to naturalną tego konsekwencją będą próby dokładnego określenia natury owych potrzeb i po­kierowania polityką oświatową tak, by im lepiej sprostać.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!