RACJE PRZECIWKO POGLĄDOWI

Przytaczając racje przeciwko poglądowi, że każdy obyczaj, wzór zachowania, system wierzeń musi spełniać jakąś żywotną funkcję w społeczeństwie, w którym występuje, uznaje za lepiej służące naszemu zrozumieniu społeczeństwa założenie, że wszelkie utrwalo­ne formy kultury mają swój końcowy bilans skutków funkcjonalnych. Dzięki takie­mu założeniu uświadamiamy sobie, że wiele z istniejących dziś wzorców postępo­wania zastąpiło wcześniejsze bardziej skuteczne. Na przykład jeśli popatrzeć, jak szkolnictwo przysłużyło się utrwaleniu rasizmu i seksizmu we współczesnym spo­łeczeństwie, wydać się może, że spełnia ono funkcję dezintegracyjną. Otwierając się na taką interpretację, funkcjonalizm może służyć jako udoskonalone, pozbawio­ne ideologii narzędzie zmieniania społeczeństwa. W dodatku pokazuje alternatyw­ne dla istniejących instytucje i wzorce postępowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!