PRZYJĘTY ARGUMENT

Kto przyjął argumenty historycznej bariery, skłonny jest w za niskiej proporcji studentów z grup mniejszościowych i wśród dobrze opłacanych specjalności zawo­dowych dostrzegać problem społeczny, którego rozwiązanie wymaga działań poli­tycznych i ekonomicznych na szeroką skalę. Uznaje za cel ogólny równość szans i wierzy, że szkoły skutecznie pomogły wielu ludziom celu tego dopiąć. Ale skłania się też do poglądu, że niskie osiągnięcia pewnych grup są wskaźnikiem określone­go upośledzenia, na przykład braków ekonomicznych lub kulturowych, zrodzonych z uprzedzeń lub historycznych niesprawiedliwości w rodzaju niewolnictwa. Dowo­dzi więc, że prawdziwa równość szans wymaga, aby szkoły wyrównywały owe bra­ki. Innymi słowy, równość szans w ogóle wymaga równości szans oświatowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!