PRZESZKODY KULTUROWE

Argumenty za przeszkodami kulturowymi przywiązują znacznie mniejszą wagę do przyrodzonych zdolności i wrodzonej inteligencji. Podobnie jak w przypadku ar­gumentacji historycznej, za najważniejsze dla osiągnięć szkolnych uznaje się tu czynniki środowiskowe, zwłaszcza kulturowe. Zamiast jednak uznać kulturę za ze­wnętrzną wobec jednostki i podatną na działania dyktowane wolą polityczną, uzna­je się ją za odporną na polityczne zabiegi takich instytucji zewnętrznych, jak szko­ła. Kultura i środowisko rodzinne nakładają silne ograniczenia na motywację dziecka, a więc i na jego chęć poddania się dyscyplinie szkolnej. Zwolennicy mode­li intelektualnych i kulturalnych przeszkód odrzucają pogląd, że różnice osiągnięć szkolnych miedzy grapami etnicznymi, kulturowymi i między płciami stanowią do­stateczny dowód, by twierdzić, że pogwałcona została zasada równych szans. Ich zdaniem w grę wchodzą inne czynniki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!