POZBAWIENIE NARODU

Tam gdzie naród był pozba­wiony własnego państwa, dążąc do jego odrodzenia obejmowała tym silniej pojęciem narodu wszystkich. Tam gdzie na obszarze będącym państwem lub ma­jącym się stać państwem mieszkały różne narody, szukała w swych postępowych nurtach rozwiązania problemu w koncepcji federacji różnych narodów, związanych z sobą ponadnarodową, a przecież także w pewnym sensie narodową, wspólnotą przeszłości dziejowej i zrodzonej przez nią kultury. Po zwycię­stwie burżuazji i towarzyszącej mu aktywizacji mas pracujących okazywało się, że uważani za jeden na­ród są zróżnicowani na przeciwstawne sobie grupy, że przeciwstawność ta ma swe źródła w zróżnico­waniu społecznym, a w wielu narodach także w zróżnicowaniu narodowym, którego wyrazem były właśnie w tych narodach najczęściej masy pracujące.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!