POSTAWIONY ZARZUT

Ponieważ zarzut ten postawili zdecydowani zwolennicy funk­cjonalizmu, warto popatrzeć, co oni mają w tej sprawie do powiedzenia.Jednym z tych krytyków jest współczesny wybitny zwolennik funkcjonalizmu – Robert Merton. Zgadza się on z faktem, że skoro większość funkcjonalistów zakła­da, iż każdy wzorzec działania społecznego i każda instytucja społeczna powinny być rozpatrywane ze względu na znaczenie dla funkcji adaptacyjnej społeczeństwa jako całości, to tym samym są skłonni przypisywać najwyższą wartość istniejącym formom społecznym. Przyjmuje więc, że myśl funkcjonalistyczna często ma wymo­wę konserwatywną.Szczególnie krytycznie podchodzi Merton do tych postaci funkcjonalizmu, które badają instytucje kulturowe i skłonne są „wypatrywać jedynie oczywiście in­tegrujących skutków, a pomijać możliwe skutki deizntegrujące”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!