POŁĄCZONA DOKTRYNA

Doktryna, połączona z programem re­wolucji socjalistycznej i „unarodowienia ziemi”, a więc złamania przewagi polskiej wielkiej własno­ści na ziemiach litewskich i ruskich, była istotnie odmienna od federalizmu obozu Józefa Piłsudskie­go, raczej nasuwała analogię do pojęcia „narodu radzieckiego” i narodów w jego skład wchodzących, także w istocie na wspólnej przeszłości historycznej tych narodów opartej.Inaczej lewe, w wyższym stopniu marksistowskie skrzydło socjalizmu polskiego. Przedstawiciele jego wychodzili od twierdzenia, że naród polski przestał być wskutek zaborow jednością ekonomiczną — a nie można zapominać, że tę jedność, związaną hi­storycznie z powstaniem rynku ogólnonarodowego, identycznego z ogólnopaństwowym, uważali za istot­ny element narodu i inni marksiści, jak np. Stalin. Z tego wyciągali wniosek, że naród polski nie może stać się w warunkach sprzed r. 1914 jednością poli­tyczną. Ale włączali w swój program tezę o istnie­niu narodu polskiego jako tworu wspólnej kultury, ochronę tej jedności narodowej uważali za jeden z celów swej działalności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!