POJĘCIOWE UJMOWANIE ŚWIATA

Ta społeczność wynalazłaby może pół­noc, wschód, południe i zachód. Jak wiadomo, konieczność jest matką wynalazków. W marksizmie nie chodzi tylko o wynalazki materialne, ale także o rozumowe; ich narodzenie jest wynikiem zmian w naszym materialnym położeniu. Jasno z tego wi­dać, że aby uznać jeden sposób pojmowania relacji przestrzennych za lepszy od in­nego, musimy odwołać się do istniejących w danym miejscu i czasie warunków ma­terialnych i potrzeb.Powyższy przykład pokazuje, że pojęciowe ujmowanie świata przez jakąś gru­pę zmienia się historycznie, nie tłumaczy jednak, dlaczego zmienia się od grupy do grupy w obrębie tego samego społeczeństwa i w tym samym historycznym okresie. Marksiści wyjaśniają to za pomocą pojęcia klasy społecznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!