OJCIEC DUCHOWY DEMOKRACJI

Ojciec duchowy demokracji ludowej, czyli demo­kracji takiej samej i tak samo pełnej dla każdego, widział jej możliwość tylko wtedy, gdy dokonają się dwie wielkie przemiany: nie będzie ani zbyt bogatych, ani zbyt ubogich; wszyscy przyjmą „oby­watelskie wyznanie wiary”, czyli minimum najogól­niejszych zasad struktury politycznej narodu. Tylko wtedy, głosił, naród może być jednością obejmującą tak samo, na równi, wszystkich. Miał rację sądząc, że nie ma narodu jako jedności obejmującej wszy­stkich, jeśli istnieją zbyt ostre różnice w zaspokaja­niu potrzeb materialnych; że nie ma narodu jako jedności obejmującej wszystkich, jeśli nie ma po­wszechnej zgody na podstawowe zasady ustroju, podstawowe zasady współżycia politycznego wszyst­kich na naród się składających.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!