OFIARA WŁASNEGO POJĘCIA

Burżuazja stawała się wtedy ofiarą własnego pojęcia narodu jako sumy równych jednostek, narodu, o któ­rego losach decyduje większość tych jednostek. I wte­dy stawała się grabarzem własnego pojęcia narodu. Nie mogąc, jak burżuazja polska, przekreślić wyni­ków procesu dziejowego, dopuszczenia wszystkich obywateli do równego wpływu na losy państwa — likwidowała własne burżuazyjne pojęcie narodu. Likwidowała je w ten sposób, że rozróżniała w na­rodzie tych, którzy mają „instynkt narodowy”, i tych, którzy go nie mają; tylko w tych pierwszych wi­działa decydujących o losach państwa, w tych innych tylko przedmiot rządzenia, co najwyżej wy­chowania mającego ich przekształcić na „narodow­ców”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!