NIEISTOTNE POMINIĘCIE

Kiedy zaś pomija się cechy nieistotne z punktu widzenia wchodzące­go w grę zadania i jednostka otrzymuje przywileje na podstawie osiągnięć lub kwa­lifikacji, a więc czegoś, co zapowiada wysoki poziom osiągnięć przy wykonywaniu danego zadania, mamy do czynienia z dystrybucją nagród według dokonań. W więk­szości przypadków ludzie uznają za nieistotne pochodzenie społeczne, rasę, religię, płeć, czyli cechy przypisane, natomiast za kwalifikacje osiągnięte uznają zdolności, możliwości i motywację.Funkcjonaliści wyliczają trzy powody przechodzenia w nowoczesnych społe­czeństwach od nagradzania według cech przypisanych do decydowania na podsta­wie dokonań. Pierwszy to przekonanie, że nieustanny rozrost zasobu umiejętności wymaganych przez nowoczesne społeczeństwo sprawia, że te przekazywane przez rodzinę i lokalne społeczności są przestarzałe.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!