NARÓD TO PAŃSTWO

Naród w końcu to także państwo. Współcześnie coraz bardziej dla każdego narodu jego odrębność narodowa znajduje wyraz we własnym państwie. Dla narodu polskiego, właśnie w okresie formowa­nia się nowożytnej postaci narodu własnego pań­stwa pozbawionego, związek narodu i państwa jest szczególnie silny. Uczynienie Polski państwem jed­nego narodu, bez poważnych mniejszości narodo­wych, stworzyło warunki do rozwiązania tego pro­blemu, do powstania sytuacji, w której Polak bę­dzie się identyfikował z własnym państwem, będzie je uważał za swoje państwo, państwo takie, jakiego chce, będzie o państwie mówił „my”, a nie „oni”. W narodzie, który nie tylko w swych masach, ale także poza nimi przyzwyczaił się mówić o państwie właśnie „oni”, ta przemiana jest szczególnie trudna, wymaga realizmu — oceny możliwości, jakie na da­nym etapie istnieją — ze strony społeczeństwa. Wymaga bardziej niż gdzie indziej liczenia się z na­strojami społeczeństwa przez tych, których potocz­nie nazywa się „władzą”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!