NARÓD SOCJALISTYCZNY

Polski ideolog burżuazyjny kapitulował, zanim znikł z powierzchni życia politycznego i ideologicznego Polski.Proces formalnie podobny, ale o przeciwstawnym społecznym znaczeniu, występuje także w zespole poglądów identyfikujących naród i lud. W pierw­szej połowie XIX w. to jeszcze pojęcia mało klasowo precyzyjne, przed rewolucjami burżuazyjnymi „lu­dem” jest wszystko, co nie jest stanami uprzywile­jowanymi. Po uwłaszczeniu chłopów na centralnych ziemiach Polski, więc zniknięciu tego, co przypomi­nało i w pewnym stopniu utrzymywało przymus po­zaekonomiczny, problem widziany jest inaczej. Istniał nadal problem stosunku do siebie pojęć „na­ród” i „lud”. Widziano problem ludu jako część tyl­ko, choć najważniejszą, problemu narodu. „Naród jest to zbiorowość wszystkich warstw społecznych, związanych jednością pochodzenia, tradycji histo­rycznych, węzłów politycznych. Lud znowu — to zbiorowość klas pracujących.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!