NAGRADZANIE ZA CECHY

Nagradzanie więc za cechy przeka­zywane przez jedno pokolenie następnemu może hamować kształtowanie nowej wiedzy i nowych umiejętności potrzebnych do zaspokajania nowych potrzeb. Drugi powód: narastające zapotrzebowanie na nowe umiejętności wymaga, by dać szansę uzdolnionym ludziom z tych grup społecznych, które tradycyjnie były jej pozba­wiane. I powód trzeci: stabilność polityczna wymaga, żeby zarówno ci, którzy otrzymali nagrody, jak i ci, którym ich odmówiono, byli przekonani, że współzawo­dnictwo przebiegało według uczciwych zasad. Idea równości szans jest zatem po­strzegana nie tylko jako moralna, ale też jako zgodna z wymaganiami zachowania politycznej stabilności nowoczesnego społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!